Ο GDPR είναι ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EE 2016/679) που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου. Στο namastudio.gr αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα το απόρρητο των δεδομένων σου. Αντιλαμβανόμαστε ότι δίνοντάς μας τα προσωπικά σου στοιχεία μας εμπιστεύεσαι αυτές τις πληροφορίες. Δημιουργήσαμε αυτή την πολιτική για να έχεις πρόσβαση με πλήρη διαφάνεια στις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσένα, τους λόγους που τις συλλέγουμε και τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε. Επίσης οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι κατανοείς τα δικαιώματα που έχεις όσον αφορά τα προσωπικά σου δεδομένα.

1. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε:

Συλλέγουμε, λαμβάνουμε, αποθηκεύουμε και γενικώς επεξεργαζόμαστε τις εξής πληροφορίες που σε αφορούν:

 • πληροφορίες που παρέχεις μέσω του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχεις όταν δημιουργείς λογαριασμό στον ιστότοπο (π.χ. όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σου, τις επισκέψεις σου και τη χρήση του ιστότοπου, όπως οι διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP addresses) σου, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σου στον ιστότοπο , το είδος του διαδικτυακού περιηγητή και του λειτουργικού σου συστήματος, η πηγή που σε παρέπεμψε στον ιστότοπο, η διάρκεια της επίσκεψής σου, οι σελίδες που πρόβαλες και η πορεία της περιήγησής σου στον Ιστότοπο.
 • πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή πραγματοποιείς μέσω του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του ιστορικού των συναλλαγών σου). Τα στοιχεία της κάρτας σου δεν αποθηκεύονται και οι πληρωμές ολοκληρώνονται στο ασφαλές περιβάλλον που παρέχει η τράπεζα.
 • πληροφορίες που εμπεριέχονται ή που σχετίζονται με οποιασδήποτε φύσης επικοινωνία σου με εμάς είτε απευθείας είτε μέσω του ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου της επικοινωνίας και των μεταδεδομένων που σχετίζονται με την επικοινωνία),
 • πληροφορίες που αποκτούμε από ιδιωτικές εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης (βλ. παρακάτω), συμπεριλαμβανομένων εταιρειών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σου,
 • πληροφορίες όπως αυτές που αναλύονται στη συνέχεια με τίτλο “Cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες”

2. Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε:

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα με σκοπό την ολοκλήρωση παραγγελιών και για να διατηρούμε επαφή μαζί σου, να σε ενημερώνουμε για τα νέα, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, όπως αυτά μας τα έχεις γνωστοποιήσει, είτε στην έδρα μας είτε μέσω της ιστοσελίδας μας. Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σου πληροφορίες για τους εξής σκοπούς:

 • για τη λήψη, εκτέλεση παραγγελιών (συγκεκριμένα αγορές μαθημάτων)
 • για τη διαχείριση του ιστότοπου,
 • για τη διαχείριση και τη διενέργεια διαγωνισμών ή προσφορών,
 • για να ανταποκρινόμαστε στις ερωτήσεις σας ή στα αιτήματά σας για επιπλέον πληροφορίες και για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον ιστότοπο
 • για να σας παρέχουμε πληροφορίες που ζητήσατε ρητά ή που σας ρωτήσαμε εάν θα επιθυμούσατε να λάβετε,
 • για να σας ενημερώνουμε περιστασιακά για διάφορες δράσεις μας που θεωρούμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφώνου/ γραπτού μηνύματος (SMS) κατόπιν συγκατάθεσής σας (Βλ. αναλυτικά υπό 4. Ενημέρωση για την αποστολή NEWSLETTER)
 • για εσωτερική έρευνα και στατιστική ανάλυση ώστε να διαπιστώνουμε πώς χρησιμοποιούνται ο Ιστότοπος μας, να κατανοούμε πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε,
 • για να ανταποκρινόμαστε σε ερωτήματα και παράπονα που κατατίθενται από εσάς ή σχετικά με εσάς και που αφορούν εμάς, τον Ιστότοπό μας,
 • για τη διατήρηση της ασφάλειας του Ιστότοπου και των συστημάτων μας και για την αποφυγή απάτης,
 • για να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης, (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση),
 • για τη στοιχειοθέτηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση),
 • για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη χρήση κάθε λογαριασμού με σκοπό την αποτροπή, διερεύνηση και/ ή αναφορά παραβιάσεων ασφάλειας ή εγκλήματος,
 • για να επαληθεύουμε τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας και των υπολογιστών και συσκευών που είναι εγκατεστημένες στην έδρα μας,
 • για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειας της εταιρίας μας, των πελατών μας ή άλλων,
 • για να κατανοούμε τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο, τις προσφορές και τις λοιπές δράσεις που εμφανίζουμε στον Ιστότοπό μας με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας – βλ. σχετικά και ενότητα Cookies
 • για να κατανοούμε και να προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά των χρηστών μας ώστε να αποκτάμε ευρύτερη εικόνα και να κατευθύνουμε ακριβέστερα τις διαφημίσεις μας (π.χ. να απευθυνόμαστε σε παρόμοιες πληθυσμιακές ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα)

Ενδέχεται να συσχετίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς μέσα από συναλλαγές ή διάδραση εκτός σύνδεσης ή την επικοινωνία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτών μηνυμάτων με το προφίλ χρήστη που διατηρούμε για εσάς με σκοπό να προσαρμόζουμε τη μελλοντική μας επικοινωνία και τα κανάλια επικοινωνίας ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας και να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία ως χρήστη.

Επίσης, χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες που αποκτάμε από ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram, YouTube, για σκοπούς έρευνας και στατιστικής ανάλυσης. Όπου κρίνεται σκόπιμο, και σύμφωνα με τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου της κάθε ιστοσελίδας, ενδέχεται να συσχετίζουμε πληροφορίες από αυτές τις σελίδες για να κατανοούμε καλύτερα και να βελτιώνουμε την εμπειρία των χρηστών μας. Αυτό περιλαμβάνει αναρτήσεις ή άλλες πληροφορίες που αναρτώνται δημόσια ή που γνωστοποιούνται σε εμάς όταν χρησιμοποιείτε hashtags ή ετικέτες που σχετίζονται με εμάς. Οι πληροφορίες από αυτές τις ιστοσελίδες ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες που τηρούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Πως κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας:

Δημοσιοποιούμε ή διαβιβάζουμε προσωπικές πληροφορίες στα εξής άλλα πρόσωπα:

 • σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας σχετικά με τον ιστότοπο και τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική (για παράδειγμα, φιλοξενία ιστοσελίδων,  παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης κοινωνικών δικτύων, παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναλυτές δεδομένων, σχεδιαστές ιστοσελίδων),
 • υπηρεσίες πολυμέσων και τους διαφημιστικούς εταίρους τους με σκοπό τη διεξαγωγή στοχευμένων ενεργειών μάρκετινγκ.
 • αν είμαστε αναγκασμένοι να δημοσιοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με σκοπό τη συμμόρφωση με τυχόν νομική υποχρέωση, ή με σκοπό την άσκηση ή την εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεών μας ή άλλων συμφωνιών ή την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της επιχείρησης, των πελατών μας ή άλλων,
 • σε κυβερνητικές αρχές καθώς και άλλους τρίτους όταν μας υποχρεώνουν σε αυτό κυβερνητικές αρχές ή οι αρχές επιβολής του νόμου, ή αλλιώς όπου επιτρέπεται ή απαιτείται δια νόμου, συμπεριλαμβανόμενης μεταξύ άλλων της ανταπόκρισής μας σε δικαστικές αποφάσεις και κλητεύσεις μαρτύρων. Επίσης κοινοποιούμε πληροφορίες χρηστών όταν καλή τη πίστει θεωρούμε ότι κάποιος βλάπτει ή παρεμβαίνει στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας, άλλων χρηστών του ιστοτόπου μας, ή οποιουδήποτε άλλου θα μπορούσε να ζημιωθεί από τέτοιες ενέργειες. Επίσης, συνεργαζόμαστε σε έρευνες των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων τρίτων που επιβάλλουν το νόμο, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα.

4. Χρονικό Διάστημα διατήρησης δεδομένων

Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος που απαιτεί ο νόμος ή ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων και φορολογικών υποχρεώσεων. Όσον αφορά προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αποστολή newsletter η διατήρησή τους γίνεται για όσο διάστημα νομιμοποιούμαστε δυνάμει της συγκατάθεσής σας. Όπου δεν υπάρχει πλέον αυτή η νομιμοποίηση (π.χ. λόγω διαγραφής σας από το newsletter – ανάκληση συγκατάθεσης) ή όπου τα στοιχεία που τηρούμε δεν ισχύουν πλέον (π.χ. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουμε είναι άκυρη), θα διαγράφουμε τις προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε από τη βάση δεδομένων μας.

5. Ενημέρωση για την αποστολή NEWSLETTER

Τηρώντας τους κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να έχουμε την ρητή σου συγκατάθεση, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σου με σκοπό την  επικοινωνία μαζί σου με διάφορους τρόπους και μέσα (e-mail, τηλεφωνική κλήση κλπ). Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να δοθεί εφόσον έχεις λάβει γνώση της πολιτικής μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων σου σύμφωνα με τον GDPR. Ειδικότερα:

Ο GDPR είναι ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EE 2016/679) που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018. Στο namastudio.yoga, Φωκίδος 26 Αμπελόκηποι, Αθήνα namayoga.athens@gmail.com +30 6973381749 αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα το απόρρητο των δεδομένων σου και αντιλαμβανόμαστε ότι δίνοντάς μας τα προσωπικά σου στοιχεία μας εμπιστεύεσαι αυτές τις πληροφορίες. Γι’ αυτό το λόγο το namastudio.yoga ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ζητάει τη συγκατάθεσή σου για να σου στέλνει στο e-mail σου ενημερωτικό υλικό (newsletter).

Το e- mail σου θα χρησιμοποιείται μόνο από εμάς και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους, ακόμα και αν το newsletter αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων.

6. Τα δικαιώματά σου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016):

Μπορέις να τα διαβάσεις εδώ.

7. Μέτρα ασφαλείας

Η ασφάλεια των δεδομένων σου είναι για εμάς απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε τα ενδεδειγμένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την αποτελεσματικότητα των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας, καμία τοποθεσία web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή ή ασύρματη σύνδεση δεν είναι απολύτως ασφαλής.