Η αγάπη της Κρίστυ για τη γιόγκα και το σύστημα της Forrest yoga την οδήγησε το 2019 στο Μπαλί για να γίνει δασκάλα Forrest yoga. Η πρακτική της έγινε για αυτήν δρόμος εσωτερικής ανακάλυψης και θεραπείας.

Ως δασκάλα γιόγκα, η Κρίστυ είναι παρούσα με νου και καρδιά στο μάθημά της. Το άγγιγμά της και οι διορθώσεις της έχουν γνώση, ένστικτο και ενέργεια. Θεωρώντας τον εαυτό της μια αέναη μαθήτρια, με τη διδασκαλία της στόχο έχει να ενεργοποιήσει στους μαθητές της την περιέργειά τους. Η πρόθεσή της είναι να προσφέρει ένα περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές θα νιώθουν ασφάλεια να αφεθούν να παρατηρήσουν το νου και να αγκαλιάσουν τη μοναδικότητά τους. Η πίστη και η εμπιστοσύνη που δείχνει στους μαθητές της δημιουργούν ένα πεδίο εξερεύνησης δυνατοτήτων, υγιούς πρόκλησης, και σύνδεσης με το σώμα τους μέσα από τη συνειδητή αναπνοή. Μέσα από την πρόθεση αυτή, η Κρίστυ πιστεύει βαθιά στην καρδιά της πως οι μαθητές μπορούν να βιώσουν προσωπική αλλαγή και θεραπεία μέσα στην αίθουσα και στη συνέχεια να νιώσουν ενδυνάμωση να φέρουν αυτή την αλλαγή στην καθημερινότητά τους!